E24 skriver, "Marine Invest og hovedeier John fredriksen er i ferd med å utvikle ny oppdrettsteknologi som kan bidra til høyre effektivitet og mindre svinn i form av lakselus etc. ...